Ratioparts akcija Solo 70 Kaaz 3 metų garantija

Garantijos

 

Kiekvieno gaminio naudojimo niuansai paaiškinti jo instrukcijoje.

 

Pageidautina, kad prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas pristatytų į garantinį centrą pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Bet kuriuo atveju prekę būtina pristatyti tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti (turi būti pateikiama prekė ir jos maitinimo šaltinis). 

Pristatant prekę į garantinį servisą, būtina pateikti visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus, prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą), bei prekės garantinis pasas, kuris buvo pateiktas su preke.

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį servisą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;

 

Garantinio aptarnavimo sąlygos:

 

1. Jūsų įsigytam gaminiui suteikiama ribota iki 2 metų kokybės garantija (jeigu gamintojas nenurodo kitaip) fiziniams asmenims. Pažymėtiems gaminiams taikoma 3 metų garantija. Juridiniams asmenims nustatoma iki 1 metų garantija (jeigu gamintojas nenurodo kitaip). Garantija galioja tik tuomet, kada gaminys profilaktiškai patikrinamas bei atliekami darbai pagal gamintojų instrukciją specializuotame servise - po 30 gaminio darbo valandų arba iki 1 metų nuo pirkimo datos (priklausomai kas anksčiau). Garantija suteikiama pirmam mažmeniniam naudotojui ir galioja nuo gaminio įsigijimo dienos visą numatytą laikotarpį. Garantijos laikotarpiu NEMOKAMAI pakeisime dalį ar dalis, kurios pagamintos iš nekokybiškų medžiagų, nekokybiškai pagamintos arba netinkamai sumontuotos, ar visi šie atvejai kartu.

2. Garantija netaikoma gedimams, kurių priežastys:

* Vartotojų instrukcijų nesilaikymas (jei prijungė įrangą prie netinkamos srovės arba įtampos);

* Aplaidi priežiūra ir remontas;

* Gedimai dėl neteisingo karbiuratoriaus sureguliavimo;

* Normalus nusidėvėjimas naudojant (detalėms ir mechanizmams ar jų grupėms);

* Akivaizdi perkrova dėl ilgalaikio gaminio naudojimo maksimaliu greičiu (buvo viršytas įrangos pajėgumas);

* Nepatvirtintų pjovimo įrangos elementų naudojimo;

* Jėgos naudojimas, neteisingas naudojimas, avarijos (kai įranga tyčia sugadinta; sugadinimai atsirado dėl susilietimo su pašaliniais daiktais (pvz., smėliu arba akmenimis) arba dėl panašių medžiagų įtakos);

* Gedimai dėl perkaitimo, esant užterštoms variklio aušinimo briaunoms, kanalams;

* Savavališkas remontas ir reguliavimas;

* Netinkamų ar neoriginalių dalių naudojimas, jei jos buvo gedimo priežastimi;

* Netinkamo ar seno kuro naudojimas;

* Gedimai dėl gaminio naudojimo komerciniams tikslams ar nuomai.

3. Įprasti valymo, reguliavimo ar priežiūros darbai nėra kompensuojami pagal šias garantijos sąlygas.

4. Gaminių akumuliatoriams, baterijoms suteikiama 6 mėnesių garantija.

5. Klientas, kreipdamasis dėl gaminio aptarnavimo, privalo pateikti užpildytą garantijos pasą kartu su pirkimą įrodančiu dokumentu (kasos čekis, sąskaita ar pan.) Garantijos pasas, kurio bent viena skiltis nėra užpildyta arba kuriame nėra pardavėjo rekvizitų, negalioja. Garantijos pasas be pirkimą įrodančio dokumento teisės į garantinį aptarnavimą nesuteikia.

6. Garantinį remontą atlieka tik gamintojo arba jo atstovo įgalioti serviso centrai.

7. Sutartyje numatoma, kad dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg.svorio) ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pirkėjas.

 

Įrankių garantinį ir pogarantinį servisą atlieka serviso centrai įsikūrę šiais adresais:

Kaunas, Pramonės pr. 11, tel. +370 687 12831; +370 616 70967;

Šiauliai, Žemaitės g. 59, tel. + 370 687 12841;

Vilnius, Verkių g. 44 D korpusas 84 sekcija (Medžio centras), tel. +370 686 50110;

Kėdainiai, Josvainių g. 41, tel. +370 612 89647.