Ratioparts dalys Solo 70

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes e-sodotechnika.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „RP dalys“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Prekių užsakymai gali būti pateikiami per elektroninės parduotuvės užsakymų sistemą, el. paštu bei telefonu, kurie nurodyti skiltyje "Kontaktai".

2.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis bei pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma e-sodotechnika.lt duomenų bazėje.

2.4. Pirkti internetinėje Parduotuvėje e-sodotechnika.lt turi teisę prie Parduotuvės sistemos prisiregistravę fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, o jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą bei juridiniai asmenys.

3. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimo sąlygos ir terminai.

3.1. Elektroninėje parduotuvėje kainos pateikiamos eurais, su nuolaidomis arba be jų. Į kainą įskaičiuotas užsakymo metu galiojantis  įstatymais numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis.

3.2. Prekėms, kurioms yra taikomos akcijinės kainos yra nurodomos jau su nuolaida ir įskaičiuotu PVM prie Prekės pavadinimo bei skiltyje “Akcijos“. Pirkėjui suteiktos papildomos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina akcijinė. Prekėms su nuolaida galioja pristatymas tam tikromis sąlygomis, aprašytomis Taisyklių 8.4 punkte.

3.2.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

3.2.2. Prekių kainos bei nuolaidos pateiktos el.parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse gali skirtis.

3.3. Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) prekių pirkimo metu; banko pavedimu pagal pirkimo metu pateiktą išankstinę sąskaitą-faktūrą; grynaisiais kurjeriui ar atvykus prekių atsiėmimo adresais, nurodytais skiltyje “Kontaktai“.

3.4. Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

3.5. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per tris darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

4. Pirkėjo teisės.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų (pagal CK 6.22810 str.) nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 

4.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pirkėjo pareigos.

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti trečiosioms šalims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją, elektroninės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės.

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, o pakeistas Taisykles paskelbti elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims. 

6.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo pareigos.

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per Taisyklių 8.2. p. numatytą pristatymo laikotarpį.

7.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą. 

7.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

8. Prekių pristatymas.

8.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato siuntų pristatymo įmonė.

8.2. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, tuomet pristatymas gali užsitęsti iki 60 darbo dienų. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka, nurodyta skiltyje “Greitasis pristatymas“).

8.3. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodomi Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

8.4. Akcijinės arba ekspozicijoje esančios prekės gali būti pristatomos ne originalioje pakuotėje, tačiau tinkamoje transportuoti.

8.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

 8.6. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime. 

8.7. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

8.8. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.9. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.10. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8.11. Kai prekės kaina viršija 1000 EUR, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 1000 EUR, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. 

9. Prekių grąžinimas.

9.1. Jei pristatymo momentu prekė yra su trūkumais, Pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti. Įmonė UAB „RP dalys“ pirmiausia turi teisę pataisyti prekę arba savo nuožiūra ją pakeisti kita preke. Jei prekė dar kartą pristatoma su trūkumais arba jei vėluojama ją pristatyti sutartu laikotarpiu, klientas gali reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba atšaukti užsakymą.

9.2. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 4.2 .p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pinigai už prekę (įskaitant pristatymo išlaidas) gražinami per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

9.3. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą pateiktos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą pateiktų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą

9.4. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.5. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.6. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. 

9.7. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 10 kg.), netinkamos kokybės prekę ir (arba) prekę, kuri pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), praėjus 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas savo sąskaita.

10. Atsakomybė.       

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei e-sodotechnika.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas, duomenų apsauga.

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11.3. Pardavėjas neatskleis Jūsų asmens duomenų bei Jūsų namų adreso arba elektroninio pašto adreso tretiesiems asmenims. Išimtis yra mūsų partneriai, teikiantys paslaugas, kuriems Jūsų duomenys reikalingi užsakymui vykdyti (pavyzdžiui, pristatyti prekę įpareigota siuntų pristatymo įmonė bei mokėjimo institucija, įpareigota vykdyti mokėjimo operacijas). Šiais atvejais perduodami tik būtini duomenys.

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų keliu. Pirkėjas turi teisę visus ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti pardavėjui el. paštu info@e-sodotechnika.lt. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjai prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr